7 – 9 AUGUST 2009 – MALMÖ : “JAK MEDLEMSBANK SUMMER SCHOOL”